Koordynator bhp kodeks pracy

W dzisiejszym artykule omówimy istotną rolę koordynatora BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Dowiedz się, jakie są obowiązki koordynatora BHP, jakie korzyści niesie za sobą zatrudnienie takiej osoby oraz jakie są jego główne zadania.

Rola koordynatora bhp

Koordynator BHP jest to specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którego głównym zadaniem jest dbanie o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników w miejscu zatrudnienia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobowiązany do powołania koordynatora BHP w firmie, jeśli:

 • Firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników.
 • W miejscu pracy występują specjalne zagrożenia lub ryzyko wypadków.

Koordynator BHP ma za zadanie analizować i oceniać ryzyko zawodowe, prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolować przestrzeganie przepisów i procedur związanych z BHP.

Korzyści związane z zatrudnieniem koordynatora bhp

Zatrudnienie koordynatora BHP przynosi wiele korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom. Oto niektóre z nich:

 • Zmniejszenie ryzyka wypadków i urazów w miejscu pracy.
 • Zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi BHP.
 • Podniesienie świadomości pracowników na temat bezpiecznych zachowań.
 • Zwiększenie efektywności pracy dzięki lepszym warunkom bezpieczeństwa i higieny.

Zadania koordynatora bhp

Koordynator BHP ma wiele zadań do wykonania w miejscu pracy, w tym:

 • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z BHP.
 • Organizowanie szkoleń BHP dla pracowników.
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP.
 • Współpraca z inspekcją pracy.

Czy każda firma musi zatrudniać koordynatora bhp?

Nie, zgodnie z Kodeksem Pracy, firma musi zatrudnić koordynatora BHP tylko wtedy, gdy zatrudnia co najmniej 20 pracowników lub występują specjalne zagrożenia lub ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Jakie są korzyści związane z zatrudnieniem koordynatora bhp?

Zatrudnienie koordynatora BHP przynosi korzyści takie jak zmniejszenie ryzyka wypadków, zgodność z przepisami prawnymi, podniesienie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa oraz zwiększenie efektywności pracy.

Jakie są główne zadania koordynatora bhp?

Główne zadania koordynatora BHP to przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, przygotowywanie dokumentacji BHP, organizowanie szkoleń dla pracowników oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP.

Zobacz także:

Photo of author

Danuta

Dodaj komentarz