Ile wstecz można wystawić fakturę

Faktury są nieodłącznym elementem wielu przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak po pewnym czasie pojawia się pytanie: ile wstecz można wystawić fakturę? To ważne pytanie, które ma istotne znaczenie dla rozliczeń podatkowych i prawidłowego funkcjonowania firmy. W tym artykule omówimy, ile wstecz można wystawić fakturę, jakie są zasady dotyczące wystawiania faktur wstecz, oraz jakie konsekwencje mogą wyniknąć z nieprawidłowego rozliczenia.

Okres, w jakim można wystawić fakturę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, okres, w jakim można wystawić fakturę, wynosi 90 dni od dnia, w którym dostawa towarów lub usług została dokonana. Oznacza to, że fakturę można wystawić nie tylko w momencie realizacji transakcji, ale także w ciągu 3 miesięcy po jej zakończeniu.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie faktury można wystawić w okresie 90 dni. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, które warto poznać.

Wyjątki od 90-dniowego okresu

1. Faktury korygujące – jeśli potrzebujesz dokonać korekty wcześniej wystawionej faktury, możesz wystawić fakturę korygującą. W takim przypadku okres na wystawienie faktury wynosi 90 dni od daty oryginalnej faktury.

2. Transakcje międzynarodowe – w przypadku transakcji międzynarodowych okres na wystawienie faktury może być dłuższy. Należy jednak pamiętać, że istnieją specjalne wymagania dotyczące dokumentacji w takich przypadkach.

3. Okresy przedawnienia – należy pamiętać, że okres przedawnienia roszczeń związanych z fakturami wynosi 5 lat. Oznacza to, że nawet jeśli nie wystawiłeś faktury w ciągu 90 dni, nadal masz prawo do jej wystawienia, ale nie możesz dochodzić roszczeń za usługi lub towary dostarczone więcej niż 5 lat wcześniej.

Konsekwencje nieprawidłowego wystawienia faktury

Wystawienie faktury po upływie 90-dniowego okresu lub niezgodnie z innymi przepisami może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Najważniejszą z nich jest utrata prawa do odliczenia podatku VAT oraz konieczność zapłaty podatku VAT od kwoty faktury.

Ponadto, nieprawidłowo wystawiona faktura może narazić firmę na kontrole podatkowe oraz kary finansowe. Dlatego też warto zawsze dokładnie przestrzegać przepisów dotyczących wystawiania faktur.

Czy można wystawić fakturę po upływie 90 dni?

Tak, można wystawić fakturę po upływie 90 dni, ale istnieją wyjątki od tej zasady, takie jak faktury korygujące czy transakcje międzynarodowe. Należy również pamiętać o 5-letnim okresie przedawnienia.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego wystawienia faktury?

Nieprawidłowe wystawienie faktury może skutkować utratą prawa do odliczenia podatku VAT oraz koniecznością zapłaty podatku VAT od kwoty faktury. Ponadto, można być poddanym kontroli podatkowej oraz ponosić kary finansowe.

Czy istnieją wyjątki od 90-dniowego okresu na wystawienie faktury?

Tak, istnieją wyjątki od 90-dniowego okresu, np. faktury korygujące czy transakcje międzynarodowe. Należy jednak dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi tych przypadków.

Zobacz także:

Photo of author

Danuta

Dodaj komentarz